Şiddet gösteren çocuklar için neler yapabiliriz?

Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onlardan sevgimizi esirgemeleyim. - demlicay.net
Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onlardan sevgimizi esirgemeyelim. – demlicay.net

Çocukların başkalarına karşı şiddet göstermesinin pek çok sebebi olabilir. Kimi çocuklar küçük yaşlardan itibaren şiddet içerikli davranışlar gösterirken, kimileri ergenlikten sonra şiddet içerikli davranışlar göstermeye başlayabilir.
Çocuklar her zaman büyüklerini model alırlar, yaşadıklarını, gördüklerini yaparlar.

Çocukların şiddet davranışı göstermesinin sebeplerinden bazıları şunlardır;
– Öfkesini kontrol etmekte zorlanması
– Dürtüsellik
– Okulda başarısızlık
– Şiddeti destekleyen arkadaş grubuna dahil olması
– Kendisi de şiddete veya zorbalığa maruz kalmış olması
– Medya aracılığıyla yüksek düzeyde şiddet uyarılarına maruz kalmış olması
– Alkol veya uyuşturucu kullanımı
– Sert gözükmek gerektiğine ve başkalarının ona saygı duyması için bu şekilde davranması gerektiğine inanması

Çocuğunuzla yakın bir ilişki kurun
Onunla vakit geçirin ve konuşmak yada soru sormak istediğinde yanında olun.

Açık sınırlar ve kurallar belirleyin
Ancak kural koymanın sadece cezadan ibaret olmadığını unutmayın. Onu iyi davranışlar gösterdiği zaman taktir etmeyi ihmal etmeyin. Kötü bir şey yaptığında ise farkında olduğunuzu hissettirin.

Ona başkalarıyla ilgilenmeyi öğretin
Farklı özellikteki kişilerle ilgilenerek çocuğunuzu da başkalarıyla ilgilenmeyi öğretin. Bu şekilde empati geliştirmesine yardımcı olun.

Başkalarını anlamasını sağlayın
ona başka din, dil, ırk veya kültürlerden olan insanları kabul etmeyi öğretin.

Onu takip edin
Her zaman çocuğunuzun nerede, kiminle olduğunu ve ne zaman eve döneceğini bilin.

Ona arkadaş baskısına karşı koyması konusunda destekleyin
Arkadaş grupları onu yanlış olduğunu bildiği şeyler yapması için zorladığında verebileceği yanıtları ve nasıl davranabileceğini öğretin.

Kitle iletişim araçlarını kullanımına sınır getirin.
Kitle iletişim araçlarını kullanımına sınır getirin.

Kitle iletişim araçlarını kullanımına sınır getirin
Televizyon programları ya da bilgisayar oyunları ile maruz kaldığı şiddet uyarılarını kısıtlamak için her gün bilgisayar ya da televizyon başında geçirdiği zamanı kısıtlayın.

Model olun
Davranışlarınızla ona model olun. Örnek olun. Çocuklar özellikle anne ve babalarını örnek alırlar.

Öfkelendiği zaman, önce durup düşünmeyi öğretin
Çocuğunuzun önünde sık sık öfkelenip, kendinizi kaybederseniz sizi taklit edecektir. Öfkeyle hareket etmek yerine muhtemel çözümleri ve sonuçlarını düşünerek davranmaları gerektiğini anlatın ve model olun. Söz öfkelendiğinizde çocuğunuzla sorunlarınızı konuşarak çözün. Sizi örnek alsın.

Zamanını verimli kullanmasına yardımcı olun.

Çocuklar kendi akranları arasında sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak daha hızlı sosyalleşirler.
Çocuklar kendi akranları arasında sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak daha hızlı sosyalleşirler.

Çocuğunuzu sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın
Çocuğunuzun spor, müzik, resim gibi başarılı olduğu aktivitelere katılmasını sağlayın. Teşvik edin. Çocukları kendi akranları arasında sosyal ve sportif faaliyetlere daha hızlı sosyalleşirler.

Okul başarısını destekleyin
Kitap okumasını destekleyin. Evde kendinizde kitap okuyarak çocuklara örnek olun. ona uygun ders çalışma ortamı hazırlayın. Okulu ve öğretmenleri ile sürekli işbirliği içinde olun.

Sınıftaki arkadaşlarını ve onların ailelerini mutlaka tanıyınız.

Kaynak: ADEY-Milli Eğitim Bakanlığı-2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir