Mutluyuz vesselam!..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yaşam memnuniyet araştırması sonuçlarını açıkladı. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2015 yılında yüzde 56,6 iken; 2016 yılında yüzde 61,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 11,4’ten yüzde 10,4’e düştü.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2015 yılında yüzde 60,2 iken 2016 yılında yüzde 64,5’e, erkeklerde bu oran yüzde 52,9’dan yüzde 58,1’e yükseldi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 58,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Genel mutluluk düzeyi, 2003-2016

Okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi daha fazla oldu

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 63,5 iken bunu sırasıyla; yüzde 62,9 ile ilkokul mezunu, yüzde 61,4 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 60,2 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 57,8 ile lise ve dengi okul mezunu takip etti.

Evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu olduklarını belirtti

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2016 yılında yüzde 64,7’si mutlu iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların yüzde 68,3’ünün, evli erkeklerin ise yüzde 60,8’inin mutlu olduğu gözlendi.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70,2 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 15,1 ile çocuklar, yüzde 4,7 ile eş, yüzde 3,6 ile anne/baba, yüzde 2,7 ile kendisi, yüzde 1,9 ile torunlar ve yüzde 1,7 ile diğer kişiler takip etti.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 72,1 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 14,6 ile sevgi, yüzde 7 ile başarı, yüzde 3,2 ile para, yüzde 2,3 ile iş ve yüzde 0,8 ile diğer değerler takip etti.

Kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arttı

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2016 yılında yüzde 78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 75,7 ile asayiş, yüzde 75,4 ile sağlık, yüzde 67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 65,1 ile eğitim ve yüzde 57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Bireylerin yüzde 76,8’i kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etti

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2015 yılında yüzde 74,4 iken 2016 yılında yüzde 76,8’e yükseldi. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2015 yılında yüzde 74 iken 2016 yılında yüzde 76,7’ye yükseldi, erkeklerde ise bu oran yüzde 74,7’den yüzde 77’ye yükseldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir