Kur’an-ı Kerîm

Kur’an-ı Kerîm, Hz. Muhammed aleyhisselâmın yirmi iki yıldan fazla süren (610-632) peygamberliği zarfında aldığı vahiyleri ihtiva etmektedir. Hz. Muhammed’in (a.s.) peygamberliğinin ilk dönemlerinden beri Kur’an, müslümanlar tarafından, yalnızca ilâhî kelâmın yaşanan tarihe bir müdahalesi olarak değil, aynı zamanda bir ibadet ve tilâvet kitabı olarak telakki edildiği için, inen âyet ve sûreler Hz. Peygamber’in gözetimi altında büyük bir titizlikle kayda geçirilerek geniş kitlelere intikal ettirilmiş ve sürekli okunmuştur. Hatta ilk müslümanlar arasında, gelen vahiyleri gücü nisbetinde ezberleyenlerin yanı sıra, kendisi için özel mushaf yazan sahâbîlerin de bulunduğunu biliyoruz.

01. Cüz 02. Cüz 03. Cüz 04. Cüz 05. Cüz 06. Cüz 07. Cüz 08. Cüz 09. Cüz 10. Cüz 11. Cüz 12. Cüz 13. Cüz 14. Cüz 15. Cüz 16. Cüz 17. Cüz 18. Cüz 19. Cüz 20. Cüz 21. Cüz 22. Cüz 23. Cüz 24. Cüz 25. Cüz 26. Cüz 27. Cüz 28. Cüz 29. Cüz 30. Cüz
Kur'an-ı Kerim 1. CüzKur'an-ı Kerim 2. CüzKur'an-ı Kerim 3. CüzKur'an-ı Kerim 4. CüzKur'an-ı Kerim 5. CüzKur'an-ı Kerim 6. CüzKur'an-ı Kerim 7. CüzKur'an-ı Kerim 8. CüzKur'an-ı Kerim 9. CüzKur'an-ı Kerim 10. CüzKur'an-ı Kerim 11. CüzKur'an-ı Kerim 12. CüzKur'an-ı Kerim 13. CüzKur'an-ı Kerim 14. CüzKur'an-ı Kerim 15. CüzKur'an-ı Kerim 16. CüzKur'an-ı Kerim 17. CüzKur'an-ı Kerim 18. CüzKur'an-ı Kerim 19. CüzKur'an-ı Kerim 20. CüzKur'an-ı Kerim 21. CüzKur'an-ı Kerim 22. CüzKur'an-ı Kerim 23. CüzKur'an-ı Kerim 24. CüzKur'an-ı Kerim 25. CüzKur'an-ı Kerim 26. CüzKur'an-ı Kerim 27. CüzKur'an-ı Kerim 28. CüzKur'an-ı Kerim 29. CüzKur'an-ı Kerim 30. Cüz