İşte PISA sınavında en iyi performans gösteren Singapur’un eğitim sistemi

5 Aralık 2016 tarihinde OECD’nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme yani PISA 2015 raporunda, Türkiye önceki yıllara göre daha da geriledi. Matematikte Asya ülkeleri yine ilk sıralara yerleşti.

Uluslararası eğitim değerlendirme testi, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35’ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor. Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere göre de performansı geriledi.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu. Türkiye ise en alt sıralarda yer aldı.

OECD ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 7.7’si bilim konusunda testte en yüksek sonuçları aldı. 20 ülkede ise öğrencilerin sadece yüzde 1’inden azı en yüksek notları aldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’de bu oran yüzde 0,3 seviyesinde.

Türkiye’deki öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında. Türkiye’nin başarı seviyesi Birleşik Arap Krallığı, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Tobago, Tayland ve Arnavutluk ile benzerlik gösteriyor.

Singapur, Hong Kong (Çin), Kanada ve Finlandiya okumada en iyi performansı gösteren yerler oldu. Türkiye ve Meksika ise en sonda yer alıyor.

Raporda Türkiye, tüm alanlarda OECD ortalaması altında kalsa da, değerlendirmelere ilk kez katıldığı 2003’den bu yana Matematik’te iyileşmekte olduğu belirtiliyor.Brezilya, Almanya, İtalya, Meksika, Polonya, Portekiz, Rusya, Tunus ve Türkiye’nin 2003 ve 2012’deki matematik performansı düşük öğrenci sayısını OECD ortalamasını yakalayamasa bile en fazla azaltan ülkeler olduğu belirtildi.

http://www.ocakmedya.com adlı internet sitesi, üç senede bir gerçekleşen ve çocukların matematik, bilim, okuduğunu anlama gibi dallardaki başarısını ölçen PISA sınavında, bu sene Singapur en iyi performansı göstermişti. Oradaki eğitim sistemine bir göz attı.

Singapur’da Eğitim Bakanlığı vardır. Bakanlık devlet okullarının gelişimini, yönetimini ve fonlanmasını gerçekleştirir, özel okullara danışmanlık yapar ve onları denetler. Singapur devlet bütçesinin yüzde 20’si eğitime harcanmaktadır.

Eğitim Politikaları

1997 yılında Singapur eğitim sisteminde ciddi bir reform gerçekleşmiştir. Bugünkü sistem o reformların küçük değişikliklere uğramış halidir. 1997’deki eğitim bakanı Gok Chok Tong “düşünen okullar ve öğrenen bir ulus” diyerek vizyonu belirtmiştir. Böylece okulların kendi müfredatlarını oluşturması ve kendilerine özel tarzlar geliştirmesi imkanı doğmuştur. Okulların çeşitliliği artmıştır.

Singapur’da 6 yıl zorunlu eğitim vardır. Eğitim sisteminin 3 temel felsefesi vardır.

1. Liyakat Sistemi (Meritokrasi)

Eğitim sistemi düzenlemesi, eğitim hayatında başarılı kişilerin ülkedeki önemli pozisyonlara gelmesi üzerine kuruludur. Bu yüzden sınavlar ve puanlar çok önemlidir. Akademik puanları yüksek kişilerin eğitime devam edebilmesi, iyi bir kariyere ve iyi bir ekonomik statüye erişmesi sağlanmıştır. Bu durum, ülkede elitizme neden olabileceği gibi sebeplerle zaman zaman eleştirilmektedir.

2. Eğitimde Çift Dil

Singapur çok uluslu bir devlet olmasından ötürü ülkede bir çok anadil mevcuttur. Resmi dilleri ise İngilizce, Malay, Mandarin ve Tamil dilleridir.

Eğitim dili İngilizce’dir. Matematik, fizik, tarih vb. derslerin hepsi İngilizce işlenmektedir. Bu sebeple ilkokul çağından önce çocuklara İngilizce öğretilir. İlkokula başlamadan, çocukların yarıdan fazlası İngilizce’yi öğrenmiş olurlar. Kalanları da ilkokulda bu eskikliklerini kapatmaya başlarlar.

Ancak her öğrencinin, kendi ana dilini ve kendi kültürünü iyi öğrenmeleri hedeflenmiştir. İlkokuldan başlayarak bütün çocuklara kendi ana dilleri ile ilgili eğitim verilmektedir. Ülkede konuşulan onlarca ana dilin her biri için gramer ve edebiyat dersleri mevcuttur.

3. Finans Desteği

Singapur eğitim sisteminin felsefelerinden birisi “hiç bir çocuk ailesinin maddi durumundan dolayı dezavantajlı olmamalı” felsefesidir. Belli bir maddi gücün altındaki her aileye eğitim desteği sağlanmaktadır.

Eğitim seviyesi ilerledikçe, aile durumundan ziyade başarı durumuna göre burslar dağıtılmaktadır.

Eğitim Sistemi

1. İlkokul Eğitimi

Altı sene süren eğitimin temel öğretileri ahlak, müzik, sağlık, sanat, sosyal ve beden eğitimleridir. Bilim dersleri dördüncü sınıfta başlamaktadır.

Dördüncü sınıftan sonra, öğrenciler başarılarına göre derslere devam etmektedir. Örneğin matematikte başarılı bir öğrenci, “standart 5. sınıf matematik” dersine devam ederken, başarısız öğrenci “temel 5. sınıf matematik” dersine devam etmektedir. Matematik ve fen derslerinde standart ve temel diye ikiye ayrılırken, ana dil derslerinde temel, standart ve ileri seviye diye üçe ayrılmaktadır.

2. Orta Okul Eğitimi

Singapur’daki ortaokul eğitimi oldukça çeşitlilik göstermektedir. İlk okulun sonunda yapılan bir sınav sonucuna göre öğrenciler farklı okullarda ortaokul eğitimlerine devam ederler.

Ortaokul öğrenim süresi, ilkokuldaki performansa göre değişmektedir. Eğitim sisteminin oldukça kompleks bir yapısı vardır.

Entegre Program: Ortaokul ve lise eğitimi bir arada verilir. GCE A sınavı ile üniversiteye giriş sağlanır. Bu gruptaki öğrenciler, üniversite hayatlarına diğer öğrencilerden daha küçük yaşta başlarlar.

Ekspress Ortaokul: Ortaokuldan liseye geçişi sağlayan GCE O sınavına hazırlanırlar. Lise eğitiminden sonra GCE A sınavı ile üniversiteye başlayabilirler.

Normal Akademik Ortaokul ve Normal Teknik Ortaokul: Bu gruptaki öğrenciler öncelikle düşük seviye GCE N sınavına girerler.

GCE N sınavını geçenler: Liseye geçişi sağlayan GCE O sınavına girmeye hak kazanırlar.

GCE N sınavını veya GCE O sınavını geçemeyenler: Liseye başlayabilmek için 2 sene daha eğitim görürler.

Teknik Okullar, Dil Okulları: Bu gruptaki öğrenciler, orta okul ve bittikten sonra, liseye gitmeleri için orta okul bittikten sonra, 2 senelik bir eğitimden daha geçtikten sonra liseye gidebilirler.

Bu okulların her biri farklı eğitim sistemine ve içeriğine sahiptir.

 

İstatistikler

Öğretmen başına düşen öğrenci (ilkokul) 21.4
Öğretmen başına düşen öğrenci (ortaokul) 17.9
Okur – yazar oranı 94.6%
Ortala eğitim süresi (25 yaş üstü bireylerin) 8.8 yıl

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir