Fiziki Antropolog

Fiziki Antropolog
İnsanın beden yapısının özelliklerini, tarihsel gelişimi içinde inceleyen, kemik yapısını metrik yöntemlerle ölçen, insanın genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini araştıran kişidir.

GÖREVLERİ
– Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler,
– Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar,
– Elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar,
– Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fiziki antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;
– Biyolojiye ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,
– Ayrıntılarla uğraşmayı seven,
– Analitik düşünme gücü yüksek,
– Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir. Çalışmaları esnasında insanlarla iletişimde bulunulur.
Fiziki Antropologlar; Milli Savunma Bakanlığına bağlı giyim ve araç üretim birimlerinde çalışabilirler. Mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bunun yanı sıra, tabiat tarihi müzelerinde görev alabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde pek çok antropolog görev almaktadır.
Fiziki antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.
Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.
Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Başka işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Sosyal antropolog,
– Biyolog.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir