Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmeni
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere fizik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLERİ
Fizik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Fizik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fizik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Fizik öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Matematiğe, fen bilimlerine ve özellikle fiziğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Fizik öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.
– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile dershanelerde,
– Fizik Öğretmeni olarak çalışırlar.
– Ayrıca ilköğretim okullarında Fen Bilgisi derslerine girebilirler.
– Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler verebilirler.
– Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
– Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
– Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler
– 5 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
– MEB’ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Fen Bilgisi Öğretmenliği
– Kimya Öğretmenliği
– Biyoloji Öğretmenliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir