Fizik Mühendisi

Fizik Mühendisi
Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir

GÖREVLERİ
– Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceler ve neyin inceleneceğini belirten bir araştırma planı hazırlar,
– Laboratuar ortamında incelenecek maddeyi çeşitli koşullar altında gözlemler, değişmeleri ölçü aletleriyle saptar ve elde edilen verileri kaydeder,
– Araştırma bulgularını objektif bir tutumla yayınlar,
– Çalışma sonuçlarının günlük yaşamda uygulanabilirliğini araştırır, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapar,
– Teknolojide kullanılan malzemelerin özellikleri ve veriminin belirlenmesi için laboratuarda test çalışmaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fizik mühendisi olmak isteyen kişinin,
– Üstün akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
– Temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgili,
– Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
– Mantıklı ve tedbirli,
– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip bir kimse olması,
– Tertipli ve düzenli çalışması,
– Yaratıcı olması,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– İyi bir gözlemci olması gerekmektedir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Fizik mühendisleri genellikle laboratuarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Fizik mühendisi çalışmalarında birinci derecede makine ve malzemelerle ilgilidir. Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunur. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, nükleer, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık,ses vb. alanlardaki diğer meslek üyeleri ile ve işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunur.
– Fizik mühendisleri, modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde, kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde, enerji santrallerinde, sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme birim ve laboratuarlarında çalışabilmektedirler.
– Fizik mühendisliğinin nükleer enerji üretilmesi, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık, iletişim vb. gibi çok yönlü faaliyet alanlarının olması ve gelişen teknolojiyle doğrudan ilişkili bulunması nedeniyle meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür.
– Fizik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfına tabi olarak çalışanlar, yasalar ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Bugün için 8. derecenin 1. kademesinden ilk göreve başlayan mühendis, asgari ücretin yaklaşık 3 katı civarında ücret almaktadır. Özel kuruluşlarda çalışılması halinde ise işin pozisyonu, işletmenin yapısı ve sektörün durumuna göre ücret değişmektedir.
– Yüksek lisans yapmak ve uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ilave bir eğitim aldıktan sonra “Yüksek Mühendis” olabilmektedirler. Üniversitede akademik çalışma yapmak isteyen fizik mühendisleri, fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi dallarda da uzmanlaşabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER
– Jeofizik mühendisliği,
– Fizik öğretmenliği,
– Fizikçilik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir