Finans Uzmanı

Finans Uzmanı
Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.

GÖREVLERİ
Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;
– Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
– Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,
– Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
– Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;
– Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
– Finansal konulara ilgi duyan,
– Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
– Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Tertipli ve düzenli çalışabilen,
– Uzak görüşlü,
– İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları ikna etmeye çalışır. Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle, bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.
– Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar.
– Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir.
– Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de parelel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.
– Meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar, asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.
– Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.

BENZER MESLEKLER
– Fon Yöneticisi,
– Mali Müşavir,
– Yatırım Uzmanı,
– Muhasebe Uzmanı,
– Kredi Uzmanı,
– Bütçeleme Uzmanı,
– Sigorta Danışmanı,
– Portföy Yönetim Uzmanı,
– Muhasebe Uzmanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir