Erzurum’un verdiği göç, il nüfusunun yüzde 60’ını geçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Erzurum ve bölgenin sorunlarına yönelik teklif ve öneriler sunuldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’in sunduğu sorun ve çözüm önerileri raporunda, öncelikli olarak mevcut teşvik mevzuatının bölge ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiği belirtildi. Enerji desteği, SGK pirim desteği ve vergi indirimi gibi araçların kullanımına daha fazla yer verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgede giderek artan göç sorununun önlenmesi gerektiğinin ifade edildiği raporda, TÜİK verilerine göre Erzurum’un 2000 yılından bu yana verdiği göçün il nüfusuna oranının yüzde 60’ı geçtiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Göçün önlenebilmesi için ısınma, ulaşım, giyim, nitelikli barınma ve benzeri giderlerin oluşturduğu yükün azaltılması ve özellikle gelir vergisi, emlak vergisi, özel tüketim vergisi ve KDV gibi vergi kalemlerinde göçü önleyebilecek vatandaş lehine düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bölgede görev yapan eğitim ve öğretim görevlileri ile öğretmenlerin ayrılmasını önleyici özel tazminatlar gibi mali tedbirlerin yanı sıra lojman ve benzeri özendirici sosyal teşviklerin alınması gerekmektedir.

Erzurum ve Doğusu için yüksek hızlı tren çalışması bir an evvel başlatılmalı ve Karadeniz limanlarına ulaşım sağlayacak tünellerin ve yolların bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Yine tarım ve hayvancılığın istenilen seviyede gelişmemesi de şehrimizin ve bölgemizin önemli bir sorunudur.

Şehrimize ve bölgemize uygun hayvan ırkı ve tohum ıslahının yapılması, tarım ve hayvancılık işletmeleri için ekonomik ölçek büyüklüğü belirlenerek her ölçek için ayrı destek mekanizmaları oluşturulması, bu sorunların çözümüne yönelik alınacak tedbirlerden birkaçı olabilir.

Erzurum’da yeterli ölçüde nitelikli eleman yetiştirilemedi. Yetişen sınırlı ölçüdeki insan kaynağı da daha gelişmiş bölgelerde yaşamayı ve çalışmayı tercih ediyor. Bölgede nitelikli işgücünün yetersiz olması ve diğer gelişmiş bölgelere yaşanan beyin göçü, bölge sanayisinin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.

Yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili de birtakım sıkıntılar yaşayan Erzurum’da firmalar, kaynak yetersizliği, bilgi eksikliği, yetersiz kurumsallaşma, nitelikli insan kaynağı eksikliği gibi sebeplerden dolayı yeterli düzeyde AR-GE faaliyeti gerçekleştiremiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir