Erzurum’a “Organik Tarım Organize Sanayi Bölgesi” kuruluyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi, ‘Organik Tarım Organize Sanayi Bölgesi’ kurulması için harekete geçti.

Bölgede organik tarımın ve organik ürün sektörünün geliştirilmesi ve organik ürün ihracatının arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen “Kuzeydoğu Anadolu Organik Ürün Sektörünün Gelişim Stratejisi Projesi” kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt’da organik ürün sektörünün büyümesine engel teşkil eden sorunlar ortadan kaldırılarak sektörün planlı bir şekilde büyümesi için yönetim organizasyon modelleri araştırılacak.

MÜSİAD Erzurum Şubesi tarafından geçtiğimiz gün yapılan ihalenin ardından bugün ilgili firmaya araştırma yapması için yetki verildi. MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır ile firma yetkilisi Ahmet Yılmaz arasında protokol imzalandı.

Protokole göre TRA1 Bölgesinde organik ürün sektörünün gelişimini sağlayacak nitelikte stratejiler belirlenmesi amacıyla bölge illeri ölçeğinde organik ürün üreticileri saha analizi yapılması, bölge illeri ölçeğinde kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde GZFT analizi yapılması, bölgenin organik ürün sektöründeki mevcut durumunun analiz edilmesi, organik ürün sektörü ile ilgili bölge çapında bir hedef pazar analizinin yapılması sonucu Kuzeydoğu Anadolu Organik Ürün Sektörünün Gelişim Stratejisi adı altında bir rapor hazırlanacak. Bu rapor doğrultusunda da bölgeye Organik Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

“Yapılacak olan bu detaylı çalışmanın ardından hazırlanacak raporu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunarak bölgemize Organik Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar başlatılacaktır.” diyen MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır’ın verdiği bilgilere göre projenin genel amaçları şöyle:

Bölgede organik tarımın ve organik ürün sektörünün geliştirilmesi ve organik ürün ihracatının arttırılmasına katkı sağlamak.

Bölgede bireysel sertifika alan organik üreticilerin sayısının artmasına ön ayak olarak organik ürün sektörünün geliştirilmesine katkı sağlamak. Bölgenin sahip olduğu çoğunluğu endemik ve tıbbi-aromatik bitkilerden oluşan organik ürün zenginliğinin fark edilmesini sağlayarak yatırımcıların bölgeye olan ilgisinin artmasına katkı sağlamak.

Projenin özel amaçları: Bölgedeki organik tarım potansiyelinin araştırılması. Bölgedeki organik tarım ürünlerinin kullanım alanlarının belirlenmesi. Organik tarım ürünlerinin ve bu ürünlerden elde edilen ikincil ürünlerin pazarının araştırılması.

Bölgedeki organik gıda üretiminin gelişimini etkileyen iç ve dış faktörlerin analiz edilmesi. Organik tarım potansiyelinin ve ikincil ürün üretiminin doğru yönlendirilmesi için stratejilerin geliştirilmesi. Organik ürün sektörünün bölgede büyümesine engel teşkil eden sorunların ortadan kaldırılarak sektörün planlı büyümesi için yönetim organizasyonu modellerinin geliştirilmesi.

Sözleşmenin hedefleri: Erzurum, Bayburt ve Erzincan’ın mevcut organik ürün üretimi ve organik ürün sektörünün durumu hakkında detaylı araştırmalar gerçekleştirerek mevcut durumunun analizinin sağlanması; Çalışmanın sonunda Erzurum, Bayburt ve Erzincan’ın organik tarım ve organik ürün sektörlerindeki potansiyelleri belirlenmesi.

Örneklem sayısı için Erzurum’da 3250, Bayburt’ta bulunan 170 ve Erzincan’da bulunan 250 işletme baz alınarak anket uygulanması; bu işletmelerin mevcut durumlarının anket sonuçları ile ortaya konması.

Yüklenici Bölgede yetiştirilen ve üretilen organik ürünlerin ihracat potansiyelini artırmak adına stratejiler belirlemek adına detaylı bir pazar araştırması analizi yapması.

Bölgenin organik ürün sektörüne dair güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve bu doğrultuda fırsat ve tehditlerin analiz edilmesi.

Mevcut Durum Analizi, Anket Çalışması, Pazar Araştırması ve GZFT analizi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bölgedeki organik ürün sektörünün gelişimini sağlayacak stratejiler belirlenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir