Endüstri Mühendisi

Endüstri Mühendisi
Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.

GÖREVLERİ
– Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar,
– Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,
– Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,
– Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,
– Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,
– Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üstün düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
– Fikirlerini başkalarına aktarabilen,
– Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,
– Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,
– Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.
– Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.
– Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır.
– Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.
– Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 2 ile 6 katı arasında ücret alırlar.
– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
– Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler.
– Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER
– Ekonomistlik,
– İşletmecilik,
– Maliyecilik,
– Yöneticilik (Endüstriyel İlişkiler),
– İşletme Mühendisliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir