Ekonomist

Ekonomist
Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.

GÖREVLERİ
Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar.
– Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplayarak fiyatını belirler,
– İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler,
– Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler,
– Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir,
– Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ekonomist olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel akademik yeteneğe,
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Araştırma ve incelemeye meraklı,
– İletişim ve işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci, maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar.
– Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda “Uzman” olarak, özel ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.
– Çalışma alanları çok geniştir. Özellikle, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanların, iş bulma olanakları çok daha iyidir.
Gelecekte Meslek Görülebilecek Değişiklikler
İş alanı bakımından, oldukça geniş bir alanda hizmette bulunduklarından bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik, borsa, pazarlamacılık, ithalat, ihracat ve parasal konular, ekonomik sorunlar ve çözüm yolları gibi konulardaki gelişmelerin izlenmesi önemlidir.
Çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı olduğundan, bu meslek elemanlarının almış oldukları ücretler de değişiktir. Devlet memuru olarak çalışanlar, yasalarla belirlenen ücreti almaktadırlar. Özel sektörde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler. Ancak ücret düzeyi asgari ücretin 2 katından daha fazla olmaktadır.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.
Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

BENZER MESLEKLER
– Ekonometristlik,
– İşletmecilik,
– İşletme Mühendisliği,
– Maliyecilik,
– Muhasebecilik,
– Tarım Ekonomistliği,
– Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği,
– Pazarlamacılık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir