Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
Deniz yolu ile taşımacılık işlemlerini planlayan ve yöneten kişidir.

GÖREVLERİ
Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;
– Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılması ve deniz taşımacılığı ile ilgili yasalara uygun davranılması için çaba sarfeder,
– İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
– Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder,
– Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler, inceler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin
– Normalin üzerinde bir genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne sahip,
– Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
– Yaratıcı,
– Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
– Sorumluluk duygusuna sahip,
– İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.
İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir. Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm işkollarında görev alabilirler. Ayrıca,
– Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
– Gemilerde ve özel limanlarda,
– Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler.
Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazanç durumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Yüksek miktarlarda gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.
Meslekte ilerleme ve yükselme kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek olan ve yaptığı stajlarda kendini kanıtlamış bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra da yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yöneticilik pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler

BENZER MESLEKLER
– Ekonomist,
– İşletmeci.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir