Çoklu Zeka Kuramı Testi – Doğa Zekası

Çoklu Zekâ Kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.

Çoklu Zeka kuramının testleri “Sözsel / Dilsel Zeka”, “Mantıksal/Matematiksel Zeka”, “Görsel ve Uzamsal Zeka”, “Görsel ve Uzamsal Zeka”, “Müziksel / Ritmik Zeka”, “Doğa Zekası”, “Kişilerarası Zeka”, “Bedensel / Kinestetik Zeka” ve “İçsel Zeka” testlerinden oluşmakta. Testlerine samimi olarak cevaplar verin, test sonucunu kendiniz görün. Zeka testlerinden hangi yönünüzün ağır bastığına dair ipuçları elde edebilirsiniz.

Doğa Zeka Testine hazırsanız başlayalım.

0%

Hayvanlara karşı çok meraklıyımdır.

Doğaya karşı duyarsız olanlara kızarım.

Evde hayvan besler ya da beslemeyi çok severim.

Bahçede toprakla, bitkilerle oynamayı çok severim.

Bitki beslemeyi severim.

Çevre kirliliğine karşı çok duyarlıyımdır.

Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyarım.

Mevsimlerle ve iklim olaylarıyla çok ilgiliyimdir.

Değişik meyve ve sebzelere karşı ilgiliyimdir.

Doğa olaylarıyla çok ilgiliyimdir.

Çoklu Zeka Kuramı Testi – Doğa Zekası
Gelişmemiş

Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Kuramı testlerinden "Doğa Zekası” sorularına verdiğiniz cevaplara göre sonucunuz: "Gelişmemiş". Çoklu Zeka kuramının diğer testleri olan "Mantıksal/Matematiksel Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Müziksel / Ritmik Zeka”, "Kişilerarası Zeka", "Bedensel / Kinestetik Zeka", "İçsel Zeka Testi", "Sözsel / Dilsel Zeka" testlerine samimi olarak cevaplar verin, test sonucunu kendiniz görün. Zeka testlerinden hangi yönünüzün ağır bastığına dair ipuçları elde edebilirsiniz. Testleri denemeden bilemezsiniz.. 🙂
Biraz Gelişmiş

Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Kuramı testlerinden "Doğa Zekası” sorularına verdiğiniz cevaplara göre sonucunuz: "Biraz Gelişmiş". Çoklu Zeka kuramının diğer testleri olan "Mantıksal/Matematiksel Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Müziksel / Ritmik Zeka”, "Kişilerarası Zeka", "Bedensel / Kinestetik Zeka", "İçsel Zeka Testi", "Sözsel / Dilsel Zeka" testlerine samimi olarak cevaplar verin, test sonucunu kendiniz görün. Zeka testlerinden hangi yönünüzün ağır bastığına dair ipuçları elde edebilirsiniz. Testleri denemeden bilemezsiniz.. 🙂
Orta Düzeyde Gelişmiş

Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Kuramı testlerinden "Doğa Zekası” sorularına verdiğiniz cevaplara göre sonucunuz: "Orta Düzeyde Gelişmiş". Çoklu Zeka kuramının diğer testleri olan "Mantıksal/Matematiksel Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Müziksel / Ritmik Zeka”, "Kişilerarası Zeka", "Bedensel / Kinestetik Zeka", "İçsel Zeka Testi", "Sözsel / Dilsel Zeka" testlerine samimi olarak cevaplar verin, test sonucunu kendiniz görün. Zeka testlerinden hangi yönünüzün ağır bastığına dair ipuçları elde edebilirsiniz. Testleri denemeden bilemezsiniz.. 🙂
Gelişmiş

Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Kuramı testlerinden "Doğa Zekası” sorularına verdiğiniz cevaplara göre sonucunuz: "Gelişmiş". Çoklu Zeka kuramının diğer testleri olan "Mantıksal/Matematiksel Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Müziksel / Ritmik Zeka”, "Kişilerarası Zeka", "Bedensel / Kinestetik Zeka", "İçsel Zeka Testi", "Sözsel / Dilsel Zeka" testlerine samimi olarak cevaplar verin, test sonucunu kendiniz görün. Zeka testlerinden hangi yönünüzün ağır bastığına dair ipuçları elde edebilirsiniz. Testleri denemeden bilemezsiniz.. 🙂
Çok Gelişmiş

Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Kuramı testlerinden "Doğa Zekası” sorularına verdiğiniz cevaplara göre sonucunuz: "Çok Gelişmiş". Çoklu Zeka kuramının diğer testleri olan "Mantıksal/Matematiksel Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Görsel ve Uzamsal Zeka", "Müziksel / Ritmik Zeka”, "Kişilerarası Zeka", "Bedensel / Kinestetik Zeka", "İçsel Zeka Testi", "Sözsel / Dilsel Zeka" testlerine samimi olarak cevaplar verin, test sonucunu kendiniz görün. Zeka testlerinden hangi yönünüzün ağır bastığına dair ipuçları elde edebilirsiniz. Testleri denemeden bilemezsiniz.. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir