Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı
İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

GÖREVLERİ
Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,
– Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,
– Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,
– Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,
– Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,
– Toplantı organizasyonu yapar,
– Seyahat organizasyonu yapar,
– Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen),
– Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,
– Kendine güvenen, güvenilir,
– İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,
– Sorumluluk sahibi,
– Güleryüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.
– Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.
– Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.
– Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.
– Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunları AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne yatay (sınavsız) geçiş yapabilirler.
– Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey (sınavlı) geçiş yapabilirler.
– Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Yönetici Sekreteri,
– Bilgisayar Operatörü,
– Büro Elemanı,
– Tıp Sekreteri,
– Ticaret Sekreteri
– Hukuk Sekreteri,
– Büro Yönetimi Öğretmenliği,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir