Biyomühendis

Biyomühendis
Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

GÖREVLERİ
Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
-Tasarlama,
-Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme,
-Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
-Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
-Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, henerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomühendis olmak isteyenlerin,
– Üstün bir akademik yeteneğe,
– Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
– Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
– Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
– Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
– Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
– Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.
Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.
– Biyomühendislik lisans proğramını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
– Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir.
– Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere parelel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
– Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.
– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
– Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

BENZER MESLEKLER
– Genetik Mühendisliği,
– Biyokimya Mühendisliği,
– Moleküler Biyoloji ve Genetik,
– Biyomedikal Mühendislik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir