Bakım ve Onarım Elektrikçisi

Bakım ve Onarım Elektrikçisi
Her türlü sanayi kuruluşlarında, inşaat alanlarında, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir.

GÖREVLERİ
– Arıza tespiti yapar,
– Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir,
– Koruyucu/emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar,
– Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar,
– Makine, ekipman ve tesisat kurar,
– Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar,
– Elektronik sistemlerin arızalarını tespit eder,
– Elektronik sistemlerin arızalarını giderir,
– Elektronik sistemlerin periyodik bakımını yapar,
– Elektronik cihazların ayarını yapar,
– Baskı devre hazırlar,
– Elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstriyel Bakım Onarımcısı olmak isteyenlerin;
– Gözleri ve elleri sağlam,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Dikkatli ve titiz,
– Fen ve matematiğe ilgi duyan,
– Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– İnce ayrıntıları algılayabilen kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Endüstriyel Bakım Onarımcıları atölyelerde ve büyük binaların tamir ve bakım birimlerinde görev yaparlar. Bakım ve onarımın yapıldığı ortam yüksek, kapalı ve bazen tozlu bir yer olabilir. Görev pazar günü hariç haftanın her günü yapılır. Bazı işyerlerinde nöbet tutmak gerekir. Çalışılırken genellikle ayakta durulur. Bazen yüksek yerlere tırmanmak, eğilmek, diz çökmek gerekebilir. Bu meslekte çalışanlar müşterilerle, usta, kalfa ve çıraklarla, işverenlerle, malzeme satıcıları ile işyerinde diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.
– Endüstriyel Bakım Onarımcısı, her türlü sanayi kuruluşları, inşaat alanları, diğer bazı kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir.
– Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler bu meslek elemanlarına olan gereksinimi artırmaktadır. Ancak eğitim yerlerinin çokluğu ve her yıl pek çok mezun vermeleri, buna karşın çalışma olanakları ile ilgili yatırımların yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesi sonucu bu alanda bir işsizlik söz konusu olabilmektedir.
– Bu meslekte kullanılan araç-gereçler, teknolojik gelişmeler neticesinde daha modern hale getirilmekte ve bu da yapılan işlerin ve sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bugün kullanılan arıza tespit araçları ve diğer makineler yakın gelecekte yerlerini tamamen elektronik makinelere bırakacaklardır.
– Meslek elemanları kendi işyerlerini açarak bağımsız çalışabilirler.
– Mesleki eğitim sonrasında iş piyasasında asgari ücretle çalışmakta ve bu miktar deneyime paralel olarak artmaktadır.
– Mesleğinde yetişmiş bir ustanın aylık ücreti, asgari ücretin 3 ile 4 katı civarında olmaktadır.
– Kamu ya da sendikalı büyük işyerlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti toplu sözleşme hükümlerince belirlenmektedir.
– Kendi işyerlerinde çalışanların ortalama aylık geliri bölgeler arasında farklılık arz etmektedir. Buna karşın asgari ücretin 2 ile 3 katı civarında aylık gelir elde edebilmektedirler.
– Bağımsız çalışanların kazanç durumu işyerlerinin konumuna, kişinin deneyimine bağlı olarak değişmektedir.
– Modüler sistemde Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının altında yer alan dallardan birinde yeterlilik kazanmak istendiğinde alan ortak ve ortak beceri dersleri dışındaki seçeceği dalla meslek derslerini almak suretiyle benzer meslekte de yeterlilik ve sertifikaya sahip olabilirler. (Alan altında yer alan dallar: Bilgisayar Teknik Servis, Bobinajcılık, Büro Makineleri Teknik Servis, Elektrik Tesisat ve Pano Montörü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımı, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri)
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
– Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet-içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Bobinajcı,
– Bilgisayar Teknik Servis,
– Büro Makineleri Teknik Servis,
– Elektrik Tesisat ve Pano Montörü,
– Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi,
– Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımı,
– Gürültü ve Ses Sistemleri,
– Güvenlik Sistemleri,
– Haberleşme Sistemleri,
– Otomasyon Sistemleri,
– Yüksek Gerilim Sistemleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir