Avukat

Avukat
Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLERİ
– Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler,
– Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
– Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve bunları savunmasına dayanak yapar,
– Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
– Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
– Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
– Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar,
– Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlar,
– İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar,
– İcra takipleri yapar,
– Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Avukat olmak isteyenlerin;
– Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,
– Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,
– Olayları derinliğine araştırma merakına,
– Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,
– Akıcı konuşma becerisine,
– Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.
Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayabilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.
Karmaşıklaşan toplumsal düzen, değişen üretim biçimi ve oluşan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen yasalar, uzmanlaşmış kişilere olan gereksinimi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hukukçulara her zaman ihtiyaç vardır. Avukatlar her tür ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iş bulma olanağına sahiptir.
Ayrıca hakim, savcı, noter, müfettiş, hariciye meslek memurluğu da yapma olanakları vardır. Bu meslekte kadınların çalışma oranları da her geçen gün artmakta olup bu oran %30 civarındadır.
Kendi adına ve hesabına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise, çok büyük farklılıklar gösteren ücretler almaktadırlar. Genel olarak, asgari ücretin 4 ile 15 katı gibi çok farklı düzeylerde ücretler alınmaktadır.
Avukatlar, meslek yaşamlarını avukat olarak sürdürebildikleri gibi, hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta sırası ile doktor, doçent ve profesör unvanlarını alarak öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Öğretim üyesi olarak uzmanlık alanında serbest de çalışabilirler. Avukatların, kamu ya da özel kurumlarda, yöneticiliğe yükselmeleri mümkündür.
Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir. (Örn: Vergi davaları, ticari davalar, idari davalar vb.). Noterlik belgesi alarak noter olabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Hakimlik,
– Savcılık,
– Noterlik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir