Atatürk Üniversitesi’nde 13 bin öğrenci lisansüstü eğitim görüyor

Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim-öğretim programlarında toplam 12 bin 985 öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 885. 2014 yılı verilerine göre dünyada doktorasını tamamlamış kişi bakımından Türkiye 12. sırada yer alıyor.

Bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında, öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştiren lisansüstü öğretim düzeyi önemli bir gösterge. Üniversitelerin araştırma yapma, bilgiyi üretme ve üretilen bilgiyi ürüne dönüştürme aşamalarında lisansüstü öğretim ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılı.

Üniversitelerde verilen lisansüstü öğretim ve özellikle doktora aşaması, bir üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel saygınlığının ve araştırma düzeyinin önemli bir göstergesi. İnsanlığın bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemi yaşamakta olması öğretim süreçlerinin bir sonucu.

Bu sebeple Türkiye’de öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için lisanüstü öğretimde her geçen gün yeni iyileştirmeler yapılıyor. Atatürk Üniversitesi’nde de lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri enstitü müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Üniversitede 5 enstitü müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim kapsamında, 254 tezli yükseklisans ve 18 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 272 yüksek lisans programında 9960 öğrenci, 215 doktora programında da 3025 öğrenci olmak üzere lisansüstü eğitim-öğretim programlarında toplam 12 bin 985 öğrenci eğitim-öğretim görüyor.

Bu programlarda toplam 885 yabancı uyruklu öğrenci eğitim-öğretim alıyor. Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans programlarında ise eğitim İngilizce olarak yürütülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir