Astronom

Astronom
Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir.

GÖREVLERİ
– Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre,fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların,boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar,
– Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar,
– Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,
– Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,
– Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir.Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler,
– Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Astronom olmak isteyenlerin,
– Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Görme organı sağlam, görüşü keskin,
– Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük ayrıntıları algılayabilen,
– Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.
– Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başlayabilirler.
– Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler.
– Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler.
– Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler.
– Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır. Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100 civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik, fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler.
– Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar Üniversiteler Kanununa göre ücret alırlar.
– Astronom olarak çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfından 8. derecenin 1. kademesinden işe başlarlar.
– Astronomiyle ilgili lisans eğitimi almasına rağmen astronomi unvanıyla çalışmayanlar ise çalıştıkları ve yaptıkları işlere göre ücret alırlar.
– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
– Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

EK BİLGİLER
ASTRONOMİ BİLİM DALLARI
Güneş sistemi, yıldızlar, yıldız kümeleri, samanyolu diğer galaksiler, galaksi kümeleri ve bu yapılar arasına yayılmış gaz ve toz bulutları astronominin inceleme alanındaki cisimlerdir. Kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birçok dala ayrılan astronomi bilim dalları içinde en önemlileri genel astronomi, astrofizik ve uzay bilimleridir. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile ilişkisi yoktur.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
– Astronomi yaşamın kökenine hatta uzak geleceğine de ışık tutmaktadır. İnsanlık astronomi bilgisini kullanarak evrende var olması beklenen yaşam kolonileriyle iletişim kurma çabası içindedir. Uzak geleceğini başka dünyalarda aramaktadır.
– Gelecek yüzyılda kurulması planlanan uzay istasyonları, ay üssü, mars üssü bu arayışın birer adımıdır. Atılacak olan bu adımlar için gittikçe daha fazla astronomik bilgi ve daha fazla teknolojik çalışma gerekmektedir. Astronomik bilgi için gerekli olan deneysel çalışmalar büyük yatırımlar gerektirmektedir. Gelişmiş ülkeler, Türkiye bütçesini aşan çok büyük paralar harcayarak uzay araştırmaları yapmaktadırlar.
– Ülkemizde batılı anlamda astronomi çalışmaları Cumhuriyet döneminde başlamış yavaş fakat kararlı bir gelişmeyle bugüne gelmiştir. Astronomlarımız kısıtlı olanaklarla çalışmalarını sürdürmektedirler. Bilimsel araştırmalara katılım gençlerde daha fazladır. Son yıllarda genç astronom sayısında artış olmuştur. Ulusal gözlemevlerinin kurulmasıyla aktif ve genç astronomlara gereksinme duyulacağı düşünülerek, genç gökbilimcilerin yetişmesine verilen önem de zamanla artmaktadır.
– Bu amaçla TÜBİTAK, Astronomi Derneği ve bazı araştırma uygulama merkezlerinin desteğiyle sempozyumlar ve seminerler düzenlenmektedir. Gençler yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılmaları için teşvik edilmekte, üniversiteler ve TÜBİTAK gibi yurtiçi kuruluşlarla NATO gibi yurtdışı kuruluşlar tarafından parasal olarak desteklenmektedir. Böylece astronomi çalışmalarındaki gelişme zamanla artacaktır.

BENZER MESLEKLER
– Fizikçi,
– Matematikçi,
– Uzay Mühendisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir