Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
Argon gazı ve tığ cihazları ile metal parçalarını çeşitli şekillerde kesen ve birleştiren veya tamir eden kişidir.

GÖREVLERİ
– Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar,
– Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçalarını işaretler,
– Alevle ya da plazma ile parçaları keser,
– Parçaları argon kaynağı ile birbirine tutturur,
– Argon gazı yardımıyla kaynatılacak metali eritir,
– Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirir ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine ekler,
– Kaynak yapılan parçanın pürüzlerini düzeltir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Argon kaynakçısı olmak isteyenlerin;
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Belli bir noktaya dikkatini yoğunlaştırabilen,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– Yapılacak işi zihninde canlandırma ve tasarımı kağıt üzerine çizebilme,
– Mekanik ilişkileri görebilme yeteneğine sahip, kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Argon kaynakçıları fabrika, atölye gibi kapalı ortamlarda çalışabilecekleri gibi açık havada da çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve kirlidir. Ayrıca kaynak makinesinden ve kesme lambasından çıkan ışık gözü rahatsız edebilir. Kaynak işlemi sırasında kullanılan gazın yanıcı ve patlayıcı olması nedeniyle kaza olasılığına karşı kişinin dikkatli olması gerekir. Kaynakçı eğilerek, çömelerek veya ayakta çalışmak durumundadır. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidir.
– Meslek elemanlarının çalışma alanları küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Kamu ve özel kuruluşlara ait fabrikalarda ve atölyelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
– Metal sanayi işletmelerinde, oto sanayi, gemi, uçak sanayi, kazan ve kapı, pencere imalathanelerinde çalışırlar.
– Meslek eğitimine başlamadan önce öğrenci ilgili iş yeri ile çıraklık sözleşmesi imzalandığından eğitim tamamlandıktan sonra da genellikle aynı iş yeri tarafından istihdam edilmektedir.
– Usta unvanını alanlar ise kendi adlarına bağımsız iş yeri açabilmektedirler. Hemen hemen her alanda (oto, inşaat, gemi, uçak sanayi vb.) çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bu nedenle, kaynakçılık mesleğinde istihdam sorunu bulunmamaktadır.
– Mesleki eğitim tamamlandıktan sonra işçinin deneyime ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-3 katı arasında değişen kazanç elde edilmektedir.
– Usta unvanını aldıktan sonra kendi bağımsız iş yerini açanların kazanç durumu ise yapılan işin çokluğu ve kalitesine göre değişmektedir.
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir iş yerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iş yerlerinde çalıştıranlar bağımsız iş yeri açabilirler. Ayrıca, iş yerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Mekatronik, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca meslek liselerinin metal işleri bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Metal Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda yerleştirme yapılırken ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Fabrikalarda çalışanlar iş yerinin hizmet-içi eğitimine katılarak ustabaşı unvanını alabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Oksijen kaynakçısı,
– Elektrik ark kaynakçısı,
– Soğuk demirci.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir