Antropolog

Antropolog
Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu,yaşamın başlangıcı ve gelişimi,insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla farklılıklarını araştıran kişidir.

GÖREVLERİ
– Toplumların kültürel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplar,
– Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar, bedensel özelliklerinin standartlarını ortaya koyar,
– İnsanın biyolojik yapısının gösterdiği çeşitliliği ve biyolojik yapının zaman içerisinde gösterdiği değişimi inceler,
– Toplumlardaki çeşitli kültürleri benzerlik ve farklılıklarına göre inceler, kültürel değişme olgusunu irdeler,
– Kültürleri hem kendi özgül bütünlüğü içinde inceler hem de kültürler arası araştırma yapar,
– Kültürel alandan derlediği verileri karşılaştırmalı yöntemle analiz eder, kültürel sorunlara çözümler üretir,
– Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını, adetlerini gözlemler, çalışmaları doğrultusunda bazı gruplara anket uygular,
– Çalışmalarını araştırma konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme , toplumsal değişimler vb. konularda yoğunlaştırır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;
– Tarih, biyoloji ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerine ilgi duyan,
– Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,
– Ayrıntılarla uğraşmayı seven,
– Gözlem yeteneği gelişmiş,
– Analitik düşünme gücü yüksek,
– Dikkatli ve sabırlı,
– İnsanlarla iletişimi iyi kimseler olmaları gerekmektedir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Antropolog, oldukça çeşitlilik gösteren çalışma alanına sahiptir. Kent, kasaba, köy gibi farklı büyüklükteki ve farklı bölgelerdeki yerleşim birimlerinde insan topluluklarını biyolojik ve/veya kültürel açıdan incelemek amacıyla farklı bölgelere, kentlere yada ülkelere gidebilir.Bu alanlarda çalışma süresi değişkenlik göstermektedir.Birkaç aydan birkaç yıla yayılabilir.Gittiği alana göre çalışma koşulları zorlayıcı olabilir.Çalıştığı ortamda her zaman kendisinden farklı insanlarla karşılaşır.
Antropologlar , üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb ), Devlet Planlama Teşkilatı , Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanısıra araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar,danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır.. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropologların görev alması gereken alanlar haline gelmektedir.Günümüzde istihdam konusunda yaşanan sıkıntı antropoloji mezunlarını da etkilemektedir.
Antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.
Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.
Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Başka işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Psikolog,
– Biyolog,
– Sosyolog,
– Etnolog.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir