Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni
Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLERİ
– Anestezide kullanılacak araç-gereci hazırlar,
– Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,
– Hastayı ameliyata hazırlar, hastanın özelliğine göre uyutmadan önce cesaret iğnesi yapar,
– Anestezi uzmanı veya cerrahın kontrolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,
– Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktora yardımcı olur, bütün cerrahi vakalarda hastaya genel anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri doktorun kontrolünde uygular,
– Ameliyat boyunca hastanın durumunu izler. Herhangi bir beklenmedik sorun karşısında doktorla birlikte müdahale eder,
– Ameliyat sonrası hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar,
– Hastayı yoğun bakım ünitesi hemşiresine teslim eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Anestezi teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
– Kimyasal madde kokularına karşı allerjisi olmayan,
– Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
– Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen
kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Anestezi teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık
personeli ile iletişimde bulunurlar.
Sağlık meslek lisesi “Anestezi Teknisyenliği” bölümünü bitirenler Sınavlara katılıp başarılı oldukları takdirde devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumu ve kuruluşlarında “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla görev alırlar.
Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
Anestezi teknisyeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazananlar arasından seçme yapılarak atamaları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahip olup diğer devlet memurlarından farklı olarak “Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşa ek olarak ücret alırlar.
Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle ilgililerden alınan bilgiye göre “Anestezi Teknisyeni” olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışanlarda ise ücret daha fazla olabilmektedir.
Sağlık Meslek liselerinin “Anestezi” ve “Anestezi Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarında 2 yıl süreyle verilen eğitim programını tamamladıklarında “Anestezi Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar.

BENZER MESLEKLER
– Hemşire
– Ebe
– Anestezi teknikeri
– Sağlık memuru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir