Ameliyathane Teknikeri

Ameliyathane Teknikeri
Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

GÖREVLERİ
Ameliyathane Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;
-Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
– Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
-Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,
-Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,
-Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
-Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ameliyathane Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
– El –göz koordinasyonu ile kulak-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,
– Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,
– Cesaretli ve kandan korkmayan,
– Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
– Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedensel engeli olmayan,
– Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
– Bulaşıcı hastalık taşımayan kimseler olması gerekmektedir

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Ameliyathane teknikerleri kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde görev yapmaktadırlar.
– Çalışma, işin gereği kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu bir ortamda ve uzun süre ayakta kalınarak yapılmaktadır.
– Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.
– Tam gün, vardiyalı, hafta sonları ve nöbet tutma yöntemiyle çalışır.
– Ameliyathane teknikerleri, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.
– Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.
– Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir.
– Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır.
– Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret ve alabildikleri görülmüştür.
– Ameliyathane Teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Cerrahi Teknikeri
– Acil Tıp Teknikeri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir