Aktüer

Aktüer
Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir.

GÖREVLERİ
Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.
– Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar,
– Yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar,
– Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir,
– Tablo ve grafiklere dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler,
– Yedek kaynak ve kar paylarını hesaplar,
– Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Aktüer olmak isteyenlerin;
– Analitik düşünme gücüne sahip,
– Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Ayrıntı ve ilgilenmekten sıkılmayan,
– Dikkatli ve yeniliklere açık,
– Sabırlı,
– İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan
kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Aktüer; büro ortamında ve çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için aktif olarak diğer kuruluşlarda çalışan bireylerle ve çalışma arkadaşları ile iletişim halindedir. Birinci derecede sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai yapılması söz konusudur.
– Sigortacılık ve risk yönetimi ülkemizde hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Buna paralel olarak bu alanda geniş bir istihdam alanı oluşmuştur.
– Bu piyasada çok önemli sayılabilecek rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının işsiz kalma riski yoktur.
– Meslek elemanları, sigorta şirketlerinde, bankacılık sektöründe ve sosyal güvenlik kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sektörde bayanlar ve erkekler ayrım yapılmaksızın çalıştırılmaktadır.
– Meslek mensupları çalıştıkları şirket yada kurumlar ile tecrübe ve pozisyonlarına bağlı olarak değişmek üzere asgari ücretin 4-7 katı ücret kazanırlar.
– Meslek elemanları; gösterdikleri performansa bağlı olarak aktüerlikten bulundukları sigorta ya da banka sistemi ile şirketin büyüklüğü oranında finansal danışman, yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.
– “Lisans” eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilirler, araştırma görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER
– İktisatçı – Ekonomist,
– İstatistikçi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir