Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni
Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLERİ
Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim proğramları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,
– Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim proğramlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır,
– Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir,
– Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler,
– Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar.
– Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder,
– Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar,
– Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur,
– Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir,
– Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler,
– Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir,
– Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar,
– Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,
– İnceleme ve araştırmaya meraklı,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,dikkatli,işine özen gösteren,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu
kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans Diploması” ve “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” unvanı verilir.
– Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır. Genelde derslerini ayakta yürütür. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşılabilinir. İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar, okullarda belli günlerde nöbet tutarlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunurlar.
– Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi öğretmeni veya Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar.
– Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.
– Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.
– Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.
– Eğitim sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
– Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir.
– MEB’ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler.
– Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler.
– Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri bulunmaktadır.

BENZER MESLEKLER
– Ev Ekonomisti,
– Diyetisyen,
– Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmeni,
– Ev Ekonomisi Öğretmeni,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir