Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

GÖREVLERİ
Ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;
– Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar,
– Üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar,
– Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar,
– Üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda ve istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar,
– Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin,
– Matematik ve fen derslerinde başarılı,
– İşletmeye ilgi duyan,
– Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
– İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip,
– Ekip halinde çalışabilen,
– Bedence sağlam
kimseler olmaları gerekmektedir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde toz, sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve tasarım birimlerinde sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla, satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.
– Belediyeler , DPT, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak,
– Üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve mobilya –dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak,
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezlerinde öğretmen olarak,
– Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
– Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurabilirler, yatırım danışmanlığı yapabilirler.
– Ağacın bol bulunan ve mutlaka değerlendirilmesi gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır.
– Bayanların planlama ve pazarlama gibi alanlarda çalışabilmeleri nedeniyle iş bulma açısından cinsiyetin önemi yoktur.
– Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri bu alanla ilgili endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerdir.
– Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
– İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.
– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
– Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER
– Endüstri Mühendisliği,
– Orman Endüstri Mühendisi,
– Mobilya Dekorasyon Öğretmeni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir