Adalet Meslek Elemanı

Adalet Meslek Elemanı
Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER
– Vatandaşların başvurularını kaydeder,
– Bu başvuruları mahkemelere iletir,
– Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,
– Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,
– İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,
– Türkçe’yi iyi kullanan,
– Titiz, dikkatli çalışan,
– Sorumluluk duygusuna sahip
kimseler olmaları gerekmektedir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
– Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.
– Meslek liselerinin Adalet, Zabıt Katipliği bölümlerinden mezun olanlar “Adalet ve Adalet Meslek Yüksekokulu” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi, Hukuk Bilgisi, Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi, İcra İflas Bilgisi, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Mali Mevzuat, Hukuk Dili, Adli Tıp İnfaz Bilgisi, Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, Daktilografi, Türkçe, Yabancı Dil, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.
– Dört yarı yıldan oluşan eğitim programı ektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Adalet Ön Lisans Diploması ve “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir.
– Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt katipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.
– Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler. Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler. “Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler

BENZER MESLEKLER
– Mahalli idareler elemanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir